• คำสั่งแต่งตั้ง วาระประจำปี ๒๕๕๗
  Written by
  Written on วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2558 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการนครปลอดปลอดภัยทุกวันทุกวัยสวมนิรภัย100%
  Written by
   

  ScreenHunter 870 Apr. 29 10.41

  29 เม.ย. 58 เวลา 08:30-16:30น.
  พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์  ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบ พ.ต.อ.ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ
  1. โครงการยกระดับการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  2. โครงการพัฒนาองค์กรความรู้นวัตกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
  3. โครงการเฉพาะประเด็น/พื้นที่
  ทั้งนี้ แผ่นงานสนับสนุนโครงการ สอจร. พ.ต.อ.ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนครปลอดปลอดภัยทุกวันทุกวัยสวมนิรภัย100% เข้าร่วมนำเสนอโครงการฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต

  Written on วันพุธ, 29 เมษายน 2558 00:00 Be the first to comment! Read 1 times
 • ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ i-edupol
  Written by
  ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ i-edupol

  ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเตรียมการรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของ ตร. มอบหมายให้ บช.ศ. รับผิดชอบด้านการพัฬนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชมคมอาเซียน ซึ่ง บช.ศ.ได้จัดทำ แอปพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ i-edupol  (อังกฤษ- ไทย) สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยสามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแทบแล็ต ได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Zndroid) และ ไอโอเอส(IOS) โดยมีเนื้อหาเกียวกับบทสนทนาทั่วไปและงานที่เกียวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 สายงาน  สามารถดาวน์โหลดแอปดังกล่าวมาใช้ได้ รายละเอียด กรุณาดาวโหลดเอกสาร  23042558.pdf

  Written on วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2558 00:00 Be the first to comment! Read 1 times
 • ตรวจการฝึก ประจำปี 2558
  Written by

  ScreenHunter 862 Apr. 22 10.43

  22 เม.ย.58 เวลา 09.00 น 

  พ.ต.อ วันไชย เอกพรพิชญ์ 
  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
  เป็นประธานการตรวจการฝึก ประจำปี 2558 ณ สภ.รอนพิบูลย์ โดยมี 4 สภ. ร่วมประกวดการฝึกดังนี้
  1.สภ.ร่อนพิบูลย์
  2.สภ.ทุ่งสง 
  3.สภ.พระพรหม
  4.จุฬาภรณ์
  โดยเน้นย้ำให้ผู้รอรับการตรวจครั้งนี้มีความพร้อมและมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งเน้นเรื่องการแต่งกาย ของผู้รอรับการตรวจ ตลอดจนกรรมการผู้รอรับการตรวจต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

  Written on วันพุธ, 22 เมษายน 2558 00:00 Be the first to comment! Read 2 times
 • ห่วงใยประชาชนในการป้องกันภัยอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  Written by
  ห่วงใยประชาชนในการป้องกันภัยอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

   พลตำรวจตรีเกียรติพงศ์  ขาวสำอางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ห่วงใยประชาชนในการป้องกันภัยอันตรายจากอัคคีภัย

  และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

  ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตามประเพณีปฏิบัติจะมีการทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และปิดอาคารบ้านเรือน ร้านค้า หรือสถานประกอบการและยังเป็นช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัด และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

  รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีรณรงค์แห่งการให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้แนวคิด SLOW DOWN SAVE YOUR LIFE ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย” เพื่อเป็นการรณรงค์ การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตำรวจต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งบังคับใช้กฎหมาย การดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ภัยอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยตามจุดที่มีการจัดงานและมีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกนายปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก   ไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด, การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย, ประสานงานขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ให้ดูแล ควบคุมตักเตือน บุตรหลาน สมาชิกในชมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร  ให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและทั่วถึง และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องเข้าช่วยเหลือ แก้ไขคลี่คลายปัญหา ประสานกู้ชีพนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว ทั้งนี้ ได้เน้นหนักการบังคับใช้ กฎหมาย ในเรื่องขับรถเร็ว  เมาสุรา  การดูแลควบคุมพื้นที่การเล่นสงกรานต์  โดยได้นำนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

   พล.ต.ต.เกียรติพงศ์  ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช จึงใคร่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านได้ช่วยกันระมัดระวังอุบัติภัย รวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยปฏิบัติดังนี้

  ๑. ก่อนออกจากบ้านขอให้ตรวจตราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก หรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนขอให้ตรวจตราปิดประตู หน้าต่าง และใส่กุญแจบ้านให้เรียบร้อย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอยู่บ้านเป็นเวลาหลายวัน ก็ควรฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อให้ความคุ้มครองตาม “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ”

  ๒. ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ควรขับรถในขณะร่างกายอ่อนเพลีย การขับรถเร็ว การเสพสุรา หรือของมึนเมาในระหว่างขับรถนอกจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิต และทรัพย์สินได้

  ๓. ผู้เดินเท้าขอให้ใช้ความระมัดระวัง โดยใช้ทางเท้า หรือไหล่ทางในการสัญจรการข้ามถนนโปรดใช้สะพานลอย ทางข้าม ทางม้าลาย หรือตามจุดที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้

  ๔. ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพง ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่สาธารณะ โดยเฉพาะสถานที่เปลี่ยว

  ๕. การจุดธูป เทียนบูชาพระ ไหว้พระ ควรมีการเฝ้าระวัง และควรให้ห่างไกลจากเชื้อไฟ และวัสดุไวไฟ และเมื่อแล้วเสร็จควรดับไฟให้สนิทและเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

  ครม.ออกกฎเข้ม ๘ ข้อห้าม รับสงกรานต์ ๒๕๕๘ รณรงค์ใช้ขันเล่นน้ำตามประเพณี

  ๑. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมโดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก

  ๒. การห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์

  ๓ .การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม

  ๔. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง หรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม

  ๕. การห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำในการเล่นน้ำสงกรานต์ไปในที่ชุมชน หรือบริเวณจัดงาน

  ๖. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดง หรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

  ๗. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้อง และส่งเสริมประเพณีไทย

  ๘. ขอให้มีการกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล

  ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้            

  Written on วันศุกร์, 10 เมษายน 2558 00:00 Be the first to comment! Read 1 times

ข่าวรับสมัครงาน

 

ทันข่าว