• คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  Written by

  manual1

    คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
    และจรรยาบรรณของตำรวจ [pdf]  ic-new  [22/06/2559]
  divider12

  Written on วันพุธ, 22 มิถุนายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8
  Written by

  ScreenHunter 530 Jun. 13 16.09

  Written on วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 2 times
 • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  Written by

  book  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 [Download]  ic-new

  divider12

  Written on วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 2 times
 • โครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
  Written by

  โครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ic-new

         วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.   พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  นายดนัย เจียมวิเศษสุข รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอชะอวด พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวดปลัดอำเภอชะอวด  พิสูจน์หลักฐาน จว.นครศรีธรรมราช กำนันตำบลเกาะขันธ์  ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน  ร่วมพิธีเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  (โดยการยิงอาวุธปืนเพื่อเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน) ณ วัดไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช โดย ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ทำข้อตกลง (mou) กับ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผจว.นครศรีธรรมราช และมอบหมายให้ สภ.ชะอวด จัดทำเป็นโครงการนำร่องภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด ทำข้อตกลงกับนายอำเภอชะอวด  พิสูจน์หลักฐาน จว.นครศรีธรรมราช  จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยการให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนมาทำการยิงทดสอบ เพื่อเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน ก่อนใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนทางคดีต่อไป     ทั้งนี้  โครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของ สภ.ชะอวด ได้กำหนดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอำเภอชะอวด จว.นครศรีธรรมราช มีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๐๐ กระบอก

  363097 363098
  328547 05

  Written on วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 2 times
 • พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ต้อนรับ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘(กม.๑)
  Written by

  97435

  ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ต้อนรับ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘(กม.๑)

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
  ณ ห้องประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีฯ

  ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, หัวหน้าสถานีตำรวจ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช รอต้อนรับ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รอง ผบช.ภ.๘ (กม.๑) เดินทางมา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ๑. สถานภาพกำลังพล, สภาพพื้นที่
  ๒. โครงการสำคัญที่ดำเนินการ
  ๓. สถานภาพอาชญากรรม
  ๔. การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
  ๕. สรุปสำนวนตาม ป.วิอาญา มาตรา ๑๔๕/๑
  ๖. ข้อมูลจำนวนคดีอาญา ที่รับคำร้องทุกข์ย้อนหลัง ๓ ปี
  ๗. ข้อมูลจำนวนพนักงานสอบสวน และจำนวนคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแยกรายปี
  ๘. ปัญหาอุปสรรค/ข้อขัดข้อง
  โดยมีผู้เข้าประชุมรับมอบนโยบาย ทั้งสิ้น120 นาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติ
  ทั้งนี้ พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต รองผบช.ภ.๘ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการดังนี้
  ๑.ให้รองผบก.ฯที่รับผิดชอบงานสอบสวน,หน.สภ.และหน.งานสอบสวนของแต่ละสภ.ถือปฏิบัติตามคำสั่งตร.ที่๔๑๙/๕๖โดยเคร่งครัด
  ๒.การควบคุมอบายมุขให้ถือปฏิบัติตามคำสังตร.ที่๒๓๔/๔๘ลง๒๙มี.ค.๔๘และ๑๔๙/๕๔ลง๑เม.ย.๕๔โดยเคร่งครัด หากเกินความสามารถรีบรายงานภาค๘
  ๓.การออกเสียงประชามติให้วางตัวเป็นกลางและให้ความร่วมมือกับกกต.โดยใกล้ชิดและถือปฎิบัติตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
  ๔.การรายงานเหตุ ให้รายงานเหตุอุฉกรรจ์,เหตุนาสนใจ,เหตุด่วน,เหตุที่ควรรายงานให้ทราบทางช่องทาง
  -ว.๑๓-๐๙๕๔๙๕๒๕๙
  -line-ศปก.ภ.๘
  -fax สนง.ผบก.อก.ภ.๘ ๐๗๖-๓๙๐-๗๖๘โดยทาง fax
  ขอชื่นชมและขอบคุณ พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ในโครงการที่มีคุณค่า เช่น
  ๑.โครงการยิงเก็บ DNA. อาวุธปืน
  ๒.โครงการ Buddy ๑ตำรวจ๑ผู้นำชุมชน
  ๓.โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐เปอร์เซนต์

  Written on วันพุธ, 08 มิถุนายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 2 times
 • ประกาศฯ เรื่องขายทอดตลอดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจ้กรยานนต์)
  Written by
  ประกาศฯ เรื่องขายทอดตลอดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจ้กรยานนต์)

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

        สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ทางราชการ จำนวน 25 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่ 17 มิถุนายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ งาน 4 ฝ่ายอำนวยการ (งานส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  รายละเอียดกรุณาดาวน์โหลดเอกสาร  19052559.pdf  

  Written on วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559 00:00 Be the first to comment! Read 4 times
 • คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  Written by

  คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ic-new

  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559  open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559  open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 332/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่333/2559  open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 333/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่337/2559  open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 337/2559
  ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่338/2559  open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 338/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่339/2559
   open-file-icon ic-new   ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 339/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่340/2559
   open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 340/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่341/2559
   open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่342/2559
   open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 342/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่343/2559
   open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 343/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่344/2559
   open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 344/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่345/2559  open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 345/2559 ic-new
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่346/2559
   open-file-icon ic-new  ปะหน้าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 346/2559 ic-new

   

  divider12

  Written on วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 00:00 Be the first to comment! Read 4 times
 • ผลคณะการตรวจการฝึกระหว่าง 20 เม.ย.-3 พ.ค.2559
  Written by

  ผลคะแนนการตรวจการฝึกฯ โดยแบ่งกลุ่ม สภ.ดังนี้

  กลุ่ม 1 สภ.ผกก. เป็น หน.สภ. มีจำนวน 27 สภ.ฯ ที่ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.ร่อนพิบูลย์

  กลุ่ม 2 สภ.สวญ. เป็น หน.สภ. มีจำนวน 2 สภ.ฯ ที่ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.การะเกด

  กลุ่ม 3 สภ.สว. เป็น หน.สภ. มีจำนวน 3 สภ. ฯ ที่ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.ขอนหาด

  ScreenHunter 349 May. 12 08.28

  ScreenHunter 350 May. 12 08.28

  ScreenHunter 351 May. 12 08.29

  Written on วันพฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2559 00:00 Be the first to comment! Read 5 times
 • ประกาศชมเชยจาก ตำรวจภูธรภาค 8
  Written by

  ScreenHunter 343 Apr. 29 08.42

  ดาวน์โหลดเอกสาร ssp8.pdf

  Written on วันศุกร์, 29 เมษายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 6 times
 • พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น (เพื่อนเกลอตำรวจ)
  Written by

  83856

  วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภิญโญ หวลกสินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของ สภ.ฉวาง ,สภ.ไม้เรียง ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 ผู้นำท้องถิ่น (เพื่อนเกลอตำรวจ) โดยมี พ.ต.อ.อนันต์ หริกจันทร์ ผกก.สภ.ฉวาง , พ.ต.อ.มนัส อินทรสุวรรณ ผกก.สภ.ไม้เรียง , จนท.ตร.สภ.ฉวาง, สภ.ไม้เรียง ,นายก อบต. ในพื้นที่ อ.ฉวาง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระยุพราช อ.ฉวางจว.นครศรีธรรมราช

  Written on วันศุกร์, 22 เมษายน 2559 00:00 Be the first to comment! Read 5 times

ทันข่าว

 

ข่าวรับสมัครงาน