Public relations

Public relations (239)

ScreenHunter 875 Oct. 25 12.09

วันที่ 25 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลตำรวจ ภ.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลในการรับมือกับภัยอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ให้การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของข้าราชการตำรวจ และเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านยุทธวิธีตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มียศสิบตำรวจตรีทั้งหมดในสังกัด จำนวน ๑๒๔ นาย กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ ๓ วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าเมือง นศ.

ScreenHunter 872 Oct. 25 08.42

23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจาก ผบก.ภ.จว. นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 871 Oct. 25 08.38

พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาเหล็ก ม.2 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ในการทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และเพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจะได้ใช้ในทางสังฆกรรมศาสนกิจต่อไป พร้อมนี้ มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, สภ.พรหมคีรี, สภ.นบพิตำ, สภ.ท่าศาลา และ สภ.เปลี่ยน เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวบรวมยอดเงินทำบุญในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,000 บาท

ScreenHunter 861 Oct. 19 09.46

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ตุลาการ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านทหาร และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น1 ประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งของเหล่ากาชาดภาค 11 จำนวน 880 ราย

ต่อจากนั้นเวลา 15.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 860 Oct. 19 09.41

วันที่ 19 ต.ค.59 เวลา 06.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และคุณวิราสินี เอกพรพิชญ์ ประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ๘๙ รูป เนื่องในเป็นวันครบรอบ ๗ วัน (สัตมวาร) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ScreenHunter 846 Oct. 12 12.51

วันที่ 12 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559 ร่วมกับคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 845 Oct. 12 12.49

 

วันที่ 12 ต.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย รอง ผบก. ทุกท่าน ได้เรียก 5 เสือ สภ. และ กก.สส.ฯ มาประชุมด้านความมั่นคง เพื่อเน้นย้ำการปฎิบัติตามคำสั่ง ตร. ณ ห้องประชุมขุนพันธรักราชเดช โดยได้มอบนโยบาย กำชับการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของทุก สภ.ฯ ทั่วทั้งจังหวัดประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ ตร. สั่งการ ต่อไป

ScreenHunter 844 Oct. 12 12.43

วันที่ 12 ต.ค.59 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต วันไชยเอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ได้จัดแถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติในด้านการรักษาความปลอดภัย ตามโครงการ "เดือสิบปลอดภัย ปลอดเหล้า ขับขี่มีวินัยใส่ใจผู้ร่วมบุญ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่" ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.นศ. ร่วมกับ พ.ต.อ. อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมือง นศ. พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.11 , นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช , ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายอำนวยแก้วมณี ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขานครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมแถลงข่าว

ScreenHunter 822 Oct. 10 10.04

วันที่ 7ต.ค.59 เวลา 15.50 น.พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ทหาร แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านทหารบก แม่บ้านตำรวจ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

16614

วันที่ 4 ต.ค.59  เวลา 09.00 น.พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘, พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และเป็นวันคล้ายวันเกิด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช