Public relations

Public relations (239)

ScreenHunter 1135 Dec. 02 11.47

2 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนโดยใช้เทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นศ (รุ่นที่ 2 เขตศาลจังหวัดทุ่งสง) ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช โดยมี พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นศ. เข้าร่วมพิธี

ScreenHunter 1135 Dec. 02 10.53

วันที่ 2 ธ.ค.59 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปาณแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ, ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานสอบสวน และ กองกำกับการสืบสวน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1132 Dec. 02 09.38

วันที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนกำชับสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ภ.8 ถือปฏิบัติ ผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย รอง ผบช.ภ.8, ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ภ.8 และในส่วนของ ภ.จว.นครศรีธรรมราช มี พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมผ่านระบบ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ณ ที่ตั้งห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1128 Dec. 02 08.25

วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 19.45 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ รอง ผบก.ฯ, หัวหน้าสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ร่วมในพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุติ)/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปให้พร จากนั้นเวลาประมาณ 22.00 น. รับสัญญาณรายการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระภิกษุเจริญชัยมงคลคาถา และมีการลั่นฆ้องดังก้องกังวาน จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียงทรงพระเจริญ 3 ครั้ง

ScreenHunter 1127 Dec. 02 08.23

วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ด้วยความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง

ScreenHunter 1109 Dec. 01 09.08

วันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้หมอบหมาย พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปาณแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิเชียร เปล่งฉวี ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

ScreenHunter 1108 Dec. 01 09.01

วันที่ 30 พ.ย.59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช ให้มีการฝึกและออกกำลังกายในวันพุธช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการทุกส่วนราชการมีการออกกำลังกายทุก ๆ วันพุธ โดยในวันนี้ พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดวิ่งออกกำลังกายและกายบริหาร บริเวณลานหน้า ภ.จว.นครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นเวลา 15.40 ผบก.ฯ ได้พูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย อีกทั้งมอบแนวทางในการดำเนินชีวิต และการประหยัดพลังงานในสถานที่ราชการ

ScreenHunter 1101 Nov. 30 09.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 พ.ย.59 เวลา 09.30 น.พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบหมาย พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายช่วยงานตำรวจ(ศปช.ตร.) ของ สภ.ทุ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายางมัทธยม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในกิจการงานตำรวจถึงบทบาทของภาคเอกชนที่สามารถเข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ โดย พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ชะอวด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น โดย พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.หัวไทร บรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด โดย ร.ต.ท.ประยงค์ ช่วยชู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

วันที่ 28 พ.ย. 59 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Page 6 of 18