Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(0 votes)

ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช พร้อมค่าสาธารณูปโภค และค่าถมดิน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Data

Size 16.76 MB
Downloads 126
Language
License
Author
Website
Price
Created 2561-01-04 10:37:32
Created by itnst_pol
Changed at
Modified by

Download