Downloads
Overview Search Downloads Up
Download details
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายใน
(0 votes)

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายใน ให้กับ สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ic-new
Data

Size 418.6 KB
Downloads 69
Language
License
Author
Website
Price
Created 2561-03-13 10:53:10
Created by itnst_pol
Changed at
Modified by

Download