ภาพผู้บังคับบัญชา62 ๑๙๑๐๑๕ 0009
  
       

 • 1058578.jpg
 • 1058579.jpg
 • 72630226_2632241486832676_8335028961587232768_o.jpg
 • 73236412_2632241423499349_7635907018506633216_o.jpg
 • 73254201_2637721136284711_4652744110480818176_o.jpg
 • 73273085_2641848845871940_4342893968472670208_o.jpg
 • 73504696_2644122308977927_4845093142795386880_o.jpg
 • 74161767_2648340691889422_800635234583314432_o.jpg
 • 74216712_2658310834225741_8977446444323569664_o.jpg
 • 74706425_2658852057504952_6858942121785688064_n.jpg
 • 74718040_2660291117361046_3604923170026422272_o.jpg
 • 75091234_2658311404225684_8772723396480860160_o.jpg
 • 75406489_2660294127360745_5700689553447190528_o.jpg
 • 75407612_2647975631925928_2576151848343830528_o.jpg
 • 75453418_2658311214225703_727075969654849536_o.jpg
 • 75576476_2646204272103064_8511126310100140032_o.jpg
 • 75625246_2658311064225718_946710692977704960_o.jpg
 • 1000056266.jpg

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจตามมาตรการ

mix84256311

    วันที่ 8 เม.ย.63  เวลา 21.30 น. พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจตามมาตรการ การควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่พักสายตรวจบ้านเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณะสุข จนท.ขนส่ง อ.สิชล อยู่ปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ ได้แนะนำและกำชับแนวทางการปฎิบัติให้มีการตรวจโดยเคร่งครัดโดยใส่และใช้อุปกรณ์ในการตรวจตามที่ได้มอบไว้ให้แล้ว เพื่อระวังป้องกันตนเอง ทั้งนี้หลักในการตรวจให้มีความอดทนและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ ในห้วงนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตนเนื่องจากอยู่ในภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00น. ถึง 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายทุกนาย จึงได้ลงลายมือขื่อไว้เป็นหลักฐานและได้ออกตรวจพื้นที่ต่อไป

Copyright © 2018. All Rights Reserved.