ประกาศเจตนารมณ์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *