วันที่ 10 พ.ค.66 เวลา 08.30 -17.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมครูฝึก (ครู ค.) สำหรับฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ

วันที่ ๑0   พ.ค.๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นศ., พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ.(บร) พร้อมด้วย พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ., พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ. และ ฝอ. ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมครูฝึก (ครู ค.) สำหรับฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจร ในสถานีตำรวจ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๔ นาย โดยมีข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรม (ครู ข.) จาก ศฝร.ภ.๘ จำนวน ๒๘ นาย เป็นวิทยากรครูฝึก ให้กับ ครู ค. โดยมี ครู ก. เป็นผู้สังเกตการณ์

▶️ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นศ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมี พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ., พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผกก.ฝอ. ภ.จว.นศ. และ พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ. เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

▶️ ตามตารางการฝึก

▶️ ภาคเช้า

– มีการแถลงภาพรวมโครงการ ระบบการยิง Combat Handgun (Con2)

– การฝึก การตรวจอาวุธ การบรรจุ เลิกบรรจุ ท่าทาง การจับปืน การยิง การเล็ง

การลั่นไก่ การชักปืนจากซอง (Con2) slidc Lock Relad

▶️ ภาคบ่าย

– อธิบายและแนะนำโครงการ ตรวจอุปกรณ์การฝึก ฝึกท่าทาง กติกา

– Dry Five ระบบการยิง Combat Handgun (Con2)

– ฝึกการยิงปืนตามระบบ การยิงปืนพกระบบ Combat Handgun

▶️ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นศ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ โดยมี พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ. และ พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ. เข้าร่วมพิธี

▶️ ผลการฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 11 คนอาจเป็นรูปภาพของ 11 คนอาจเป็นรูปภาพของ 12 คนอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ รถพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *