วันที่ 14 ต.ค.66 เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีการออกรางวัลกาชาด งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566

➡️พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

มอบหมายให้

พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย

รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

เข้าร่วมพิธีการออกรางวัลสลากกาชาด

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปี ๒๕๖๖

➡️ ในการนี้มี นายขจรเกียรติ

รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

📌 ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *