วันที่ 23 พ.ค.66 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ แท่นบรรยายอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, แท่นบรรยาย และ วัด

วันที่ 23 พ.ค.66 เวลา 16.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสรายุทธ วราโห ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.ภาค 4 นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโอมเดช เอกบุตร จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช นางโสนน้อย บุราเจริญ สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *