วันที่ 25 ต.ค.2566 เวลา 09.30 น. คุณ นิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้าน ตร. เดินทางมาตรวจโครงการ Opop ของ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.8 เพื่อ ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ของครอบครัวข้าราชการตำรวจ

พร้อมทั้งต่อยอดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณวรรณา ซื่อต่อตระกูล มอบหมาย ผศ. ดร.นิตย์ สุขศรี , คุณวันเพ็ญ นครวิลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมโครงการฯ Opopณ ชมรมแม่บ้าน ภ.8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *