วันที่26 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. ประชุมบริหาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2565

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
(26 ก.ย.65) เวลา 13.00 น.  พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ได้เป็นประธานในการประชุมบริหาร ภ.จว.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน ก.ย.65 ครั้งที่ 9/2565
ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดชภ.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ
– ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณสืบสวนปราบปรามยาเสพติด
ดีเด่น, สืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ให้แก่ สภ.ท่าศาลา จำนวน 1 สภ., องค์การธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 1 ราย และการมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูตำรวจ D.A.R.E.ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 4 นาย
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี, พ.ต.อ.ชยวุฒิ จันทร์สมบูรณ์,
พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์, พ.ต.อ.วิระศักดิ์ ฝอยทอง, พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ผกก./สวญ./สว.สภ.ในสังกัด,
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ., รอง ผกก.ฯ แทน ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ.,
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นศ., สว.ฝอ.ภ.จว.นศ., สว.ศูนย์ 191 ภ.จว.นศ., หน.ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.นศ. และ หน.หน่วยบูรณาการข้างเคียง ในพื้นที่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ในส่วนของ รอง ผกก.ป.,
รอง ผกก.สส., รอง ผกก.สอบสวน (หน.งานสอบสวน), สวป., สว.สส., สว.สอบสวน (หน.งานสอบสวน) และ สว.ธร./อก. สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมในระบบทางไกล ณ ที่ตั้งหน่วย
โดยมี พ.ต.ท.หญิง ปารณัท เกตุภู่พงษ์ รอง ผกก.ฝอ. ภ.จว.นครศรีธรรมราช ทำหน้าที่ เลขานุการในการประชุม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *