วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น โครงการฝึกอบรมบริหารเหตุการณ์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รองผู้บังคับการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะฯ เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบริหารเหตุการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ที่พึ่งของประชาชน