วันที่ 30 ก.ย.66 เวลา08.30 น. ร่วมพิธีสมโภชหมฺรับ และการมอบรางวัลการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566

พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

มอบหมายให้

พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย

รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

เข้าร่วมพิธีสมโภชหมฺรับ และการมอบรางวัลการประกวดหมฺรับและขบวนแห่

หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปี ๒๕๖๖

➡️ ในการนี้มีนายอภินันท์ เผือกผ่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นปีะธาน และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

📌ณ บริเวณด้านหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *