ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  80000  โทรศัพท์.0-7534-1054 , 0-7534-1058  เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง  191    

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทั้งหมุด 9,942.502 ตร.กม.  จำนวนประชากรประมาณ 1,674,764 คน  ชาย 830,430 คน และ หญิง 844,33 คน

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และอ่าวบ้านดอน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ กระบี่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่าวไทยชายฝั่งทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือของอำเภอขนอม ไปทางใต้ของอำเภอหัวไทร ประมาณ 225 กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

        จังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งการปกครองเป็น 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,551 หมู่บ้าน 496,819 ครัวเรือน

        วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

        “ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนศรัทธา บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

เว็บไซต์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nakhonsipolice.go.th

เฟสบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  https://www.facebook.com/nakhonsipolice