ข้อมูลการติดต่อ

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

1019   ถ.ราชดำเนิน ตำบล คลัง เมือง, นครศรีธรรมราช 80000

 075341054 , 075341058

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191

 075341054,075341058

www.nakhonsipolice.go.th