การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)